Indústria de la ciència


Disseny i integració de sistemes de control avançats per a diferents sistemes complexos.


Característiques

L'experiència de Procon Systems en grans projectes per als mercats més exigents, com la indústria de l'automòbil, va permetre fa més de deu anys a la Companyia iniciar la seva singladura al mercat de les Grans Instal·lacions Científiques (GICs) amb notable èxit.

  • Projectes claus a mà de control i supervisió.
  • Sistema de seguretat funcional per a protecció de persones.
  • Serveis de suport i desenvolupament denginyeria.
  • Des del 2005 al mercat de les GICs
  • Proveïdor de serveis d'enginyeria per a les principals instal·lacions científiques europees com ara CERN o ITER.
  • Desenvolupament de sistemes de control per a diferents sistemes (Control d'Accessos, HVAC,..)