Procon Systems va visitar ITER com a part de la seva actual col·laboració al CSS-OS

23 - 05 - 2023

Recentment, el personal de Procon Systems va fer una visita a ITER per dur a terme la reunió de seguiment habitual amb l'equip tècnic encarregat del Sistema de Seguretat Central per a Seguretat Ocupacional (CSS-OS) per part d'ITER.

El CSS-OS (Central Safety System – Occupational Safety) d'ITER és un sistema integral de seguretat ocupacional. Aquest sistema s'encarrega de supervisar i controlar de manera segura els aspectes relacionats amb la seguretat del personal a les instal·lacions d'ITER.

Aquesta reunió, que forma part de les sessions de seguiment regulars del projecte, va tenir com a objectiu principal el tancament d'èxit de la segona fase del projecte, centrada en la fase de fabricació, i la planificació de les activitats futures.

Aquest projecte va ser signat el 2019, amb una durada inicialment prevista de 5 anys i ampliable fins a 4 anys més, fet que ha portat a una col·laboració de Procon Systems amb ITER de més de 15 anys fins a la data actual.

Posteriorment, es va fer una visita al lloc d'ITER amb el propòsit de verificar les ubicacions finals dels equips subministrats per Procon Systems, així com per obtenir una visió general de l'entorn i les instal·lacions en general.

Aquestes activitats de seguiment i visita reforcen la col·laboració i el compromís entre Procon Systems i ITER en la implementació amb èxit del CSS-OS.