L'Observatori Europeu Austral compta amb Procon Systems per a la construcció del seu nou telescopi

12 - 04 - 2021
L'Observatori Europeu Austral (ESO) ha iniciat la construcció de l'ELT (Extremly Large Telescope), el nou telescopi òptic / infraroig proper més gran del món.

L'ELT comptarà amb un mirall primari (M1) de 40 metres i l'observatori ha comptat amb Procon Systems per a la seva construcció, validació i tramesa dels 132 armaris que controlaran els 798 miralls que formen el M1.

Cada armari controlarà la posició de 7 miralls (7 segment flower) mitjançant tres actuadors de posició per mirall. Els ajustaments de la posició es dedueixen dels sensors instal·lats i mesuren els desplaçaments relatius amb una precisió de nanòmetres. A part de la posició també es controla mitjançant actuadors de moment o força la deformació dels miralls, per a la conservació d'una forma òptima a tot el mirall primari.

L'electrònica de control, les comunicacions, i els components de control i potència del M1 estan allotjats als armaris subministrats per Procon Systems.

Els armaris de control estan aïllats per contenir la calor generada per tots els components, aquesta calor dissipada pot interferir en el correcte funcionament del telescopi, per això ha calgut instal·lar un sistema de refrigeració líquida amb intercanviadors de calor i no ventiladors. A més, l'armari ha estat dissenyat per poder suportar les acceleracions sísmiques que es poden produir al Cerro Armazones a Xile, lloc on s'està construint el telescopi ELT.

*Les fotografies publicades en aquesta notícia han estat preses a les instal·lacions d'ESO amb autorització d'ESO.*

-> Veure més notícies relacionades