Operation Services atorga a Procon Systems la certificació TISAX.

08 - 03 - 2021
El mes de febrer passat, Procon Systems ha aconseguit el distintiu TISAX, un objectiu estratègic clau per al present any 2021, després d'haver superat satisfactòriament el procés de certificació realitzat per l'entitat alemanya Operational Services.

TISAX (Trusted Information Security Assesment Exchange) va ser introduït el 2017 per VDA, Verband der deutschen Automobilindustrie, i ENX, l'Associació de fabricants, proveïdors i organitzacions de vehicles europeus, com a mecanisme d'avaluació de compliment de les mesures de seguretat correctes de la informació .

El sector automobilístic tracta informació amb un alt grau de confidencialitat. Els controls de la normativa segueixen en línies generals els proporcionats per la ISO/IEC 27001, aportant un enfocament de millora contínua que s'exigeix per a la renovació periòdica. És per aquests motius que la certificació TISAX ja s'ha posicionat com un element de distinció bàsic, exigit pels fabricants més potents del sector per garantir uns estàndards de seguretat de la informació òptims i veraços.

L'entitat certificadora, Operational Services (OS), és un dels principals proveïdors de serveis TIC del mercat alemany i es considera la columna vertebral de la digitalització sostenible d'empreses. Compta amb més de 800 empleats altament qualificats de manera que, malgrat la situació actual, enmig de la pandèmia causada per la Covid-19, han fet possible el correcte desenvolupament de la planificació i els terminis establerts.

El procés d'adaptació ha revisat els sistemes d'informació utilitzats a Procon Systems, tot assegurant el suport del sistema a llarg termini i la disponibilitat de processos operatius crítics.

La seguretat de la informació és un pilar fonamental per a Procon Systems, que, conscient dels reptes creixents en matèria de ciberseguretat i les demandes del mercat, ha apostat per continuar millorant en aquest aspecte.

Aquesta etiqueta permet a Procon Systems continuar millorant en un sector, l'automobilístic, distingit pel seu elevat grau d'exigència i competitivitat.