Política de qualitat i mediambiental

Objectius

Per a una empresa com Procon Systems S.A., la Qualitat i el Medi ambient són objectius fonamentals i permanents.

En un entorn competitiu com l'existent al mercat actual, només la plena satisfacció dels nostres clients permetrà desenvolupar les relacions de confiança que assegurin el progrés i creixement de la companyia, així com la promoció dels homes i dones que la integrem, la millora del comportament ambiental i el compliment dels requisits tècnics i legals aplicables.

Consideracions

L'esforç continuat de tots els professionals, enfocat a assolir i mantenir la Qualitat/Mediambient com a objectiu permanent, ens permetrà obtenir els resultats vinguts de gust, tenint en compte a més les consideracions següents:

  • L´opinió dels nostres clients, implicant-los des del principi en l´obtenció dels objectius de Qualitat que satisfacin les seves necessitats.
  • Compliment dels requisits tècnics i legals aplicables.
  • Integrar els nostres subcontractistes i subministradors en el compromís de Qualitat i Medi ambient
  • Mantenir actualitzats tant el Manual com els procediments de qualitat i medi ambient, d'acord amb la realitat canviant de la companyia i el mercat.
  • Donar la formació adequada al personal des del punt de vista de la Qualitat i Medi Ambient per tal que puguin obtenir els resultats que se n'esperen.
  • Millora contínua de l'eficàcia del sistema de qualitat i medi ambient
  • Compromís de protecció del medi ambient, de prevenció de la contaminació i altres compromisos específics pertinents a la nostra organització, com ara l'ús sostenible de recursos, protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes, minimització de la generació de residus derivats del treball, a mitjançant un programa de millora contínua.